[CalendarServer-dev] [Calendar and Contacts Server] #64: Extract attachments from iCalendar resources

Calendar and Contacts Server trac at macosforge.org
Mon Feb 20 01:48:26 PST 2012


#64: Extract attachments from iCalendar resources
--------------------------------+-------------------------------------------
 Reporter: wsanchez@…     |    Owner: wsanchez@…    
   Type: Enhancement     |   Status: assigned     
 Priority: 3: Important    |  Milestone: Later       
Component: Calendar Server   |  Severity: Performance    
 Keywords:           | 
--------------------------------+-------------------------------------------

Comment(by sandranowa26@…):

 Zastanawiasz nad tym czy granice możliwości ludzi są nieograniczone? Na
 pewno interesują Cię [http://rekordyguinessa.pl/rekordy-guinessa-zwierzat/
 ciekawe zwierzęta]. Słyszałaś o wielce popularnej na tym małym świecie
 księdze rekordów i chcesz znaleźć przykładowe [http://rekordyguinessa.pl/
 rekord]. Chcemy wielce zaprosić Cię na tą witrynę WWW, na której uzyskasz
 informacje związane z [http://rekordyguinessa.pl/ksiega-rekordow-guinessa/
 ksiega rekordow], a więc pobijaniem rekordów Guinnessa! Oceń i poznaj
 nasze rekordy Guinnessa.

-- 
Ticket URL: <http://trac.calendarserver.org/ticket/64#comment:3>
Calendar and Contacts Server </>
HTTP/WebDAV/CalDAV Server


More information about the calendarserver-dev mailing list